Terms of Use

Användaravtal

LÄS DENNA WEBBPLATS KRAV FÖR BETYDNING FÖR OCH SOM VILLKOR FÖR ATT LÅTA DIG TILLGÄNG.

LÄSNING OCH GODKÄNNANDE AV VILLKORNA FÖR ANVÄNDNINGSAVTAL OCH LÄSNING OCH GODKÄNNANDE AV BESTÄMMELSERNA FÖR PRIVACY-POLITIKEN FÖR DENNA WEBBPLATS KRAV FÖR ATT WEBBPLATSEN GÖR DIG RÄTTEN TILL BESÖK, LÄS, UTSÄTT, TRANSAKT, PROCESSBETALNINGAR FÖR ELLER INTERAKTIVERA DET . Genom att besöka denna webbplats godkänner du att alla användarvillkor har överförts till dig. ALLA OCH ALLA AVTAL, REPRESENTATIONER, LÖMEN, GARANTIER, ÅTGÄRDER ELLER UTSKRIFTER AV BESÖKARE SOM SKILA PÅ ETT VÄG FRÅN DENNA AVTAL FÖR INGEN KRAFT ELLER EFFEKT.

ALLA PERSONER nekas tillgång till eller användning av denna webbplats såvida de inte läser och accepterar användarvillkoren och privatlivspolicyn.

Genom att titta på, besöka, använda, transportera betalningar på grund av, eller interagera med denna webbplats som en återförsäljare, mellanhänder, hjälp, kund, säljare serviceleverantör, utgivare, annonsör eller någon interaktion vad du än går med på detta avtal ANVÄND POLITIK OCH PRIVACY POLICY OF THE WEBSITE. INKLUDERA ALLA FÖRÄNDRINGAR AV DENNA AVTAL ELLER YTTERLIGARE POLITIKER INKORPORERADA AV REFERENS SOM WEBBPLATSEN KAN GÖRA I DEN ENDA BESKRIVNINGEN I FRAMTIDEN.

ALLA PERSONER UNDER 18 års ålder nekas tillgång till denna webbplats. Om du är under 18 år ålder, är det otillbörligt för dig att besöka, läsa eller interagera med denna webbplats eller dess innehåll i någon maner. DENNA WEBBPLATS NÄKER SÄRSKILT ATT TILLGÅNG TILL ALLT INDIVIDUELLT SOM TÄTTAS AV BARN ONLINE PRIVACY ACT (COPA) 1998.

DENNA WEBBPLATSEN FÖRBEHÅLLER RÄTTEN TILL ATT NÄTA TILLGÅNG TILL NÅGON PERSON ELLER BESÖKARE FÖR NÅGON RÄS. I enlighet med villkoren för privatlivspolicyn, som du accepterar som villkor för visning, tillåts webbplatsen att samla in och lagra data och information för syftet med att utesluta och för många andra användningar.

VILLKORNA FÖR ANVÄNDNINGSAVTAL KAN ÄNDRAS FRÅN TID TID. BESÖKARE HAR EN GODKÄNNANDE TULL, SOM EN DEL I ÖVERENSKOMSTEN FÖR TILLMÄNNANDE FÖR ATT VISA DENNA WEBBPLATS, FÖR ATT HÅLLA DEMSJÄLVAR OCH BESKRIVA OM ÄNDRINGAR

PARTER TILL VILLKOR OM ANVÄNDNINGSAVTAL

Besökare, tittare, användare, prenumeranter, medlemmar, dotterbolag, återförsäljare eller kunder, kollektivt hänvisade till här som “Besökare”, är parter i detta avtal. Webbplatsen och dess föregångare webbplatsägare och / eller operatörer är parter i detta avtal, häri kallad “Webbplats.” Besökare förstår och erkänner att detta avtal överreglerar och ersätter alla besöksavtal med webbplatsen, inklusive men inte begränsat till Besökare äger användarvillkor för elektronisk webbplats, sekretesspolicy eller andra föreslagna juridiskt bindande avtal som finns på Besökarens webbplats.

Webbplatsen avvisar härmed alla besökars webbplatsens elektroniska avtal inklusive men inte begränsat till besökarens villkor. Detta avtal ska gälla alla parter. I händelse av tvist med besökaren ska webbplatsen regleras av detta avtal och av tillämpliga standardregler och lagar som ska lösas i bindande skiljedom eller en domstol på webbplatsens val i behörighet för webbplatsens val. Alla avtal, framställningar, löften, garantier, handlingar eller uttalanden från Besökarens webbplats eller annat föreslaget avtal som skiljer sig på något sätt från villkoren i detta avtal ska inte ges någon kraft eller verkan. Alla besökare inklusive återförsäljare, mellanhänder, dotterbolag, joint venture-partners, utgivare, annonsörer, online-marknadsförare,

ANVÄNDNING AV INFORMATION FRÅN DENNA WEBBPLATS

Om du inte har ingått ett uttryckligt skriftligt avtal med denna webbplats tvärtom, har besökare, tittare, prenumeranter, medlemmar, dotterbolag eller kunder ingen rätt att använda denna information i en kommersiell eller offentlig miljö; de har ingen rätt att sända den, kopiera den, spara den, skriva ut den, sälja den eller publicera några delar av innehållet på denna webbplats. Genom att titta på innehållet på denna webbplats godkänner du detta villkor för visning och du erkänner att all obehörig användning är olaglig och kan utsätta dig för civil eller straffrättslig påföljd. Återigen har besökaren inga rättigheter att använda innehållet i eller delar därav, inklusive dess databaser, osynliga sidor, länkade sidor, underliggande kod eller annan immateriell egendom som webbplatsen kan innehålla, av någon anledning för någon användning. Ingenting. Besökare samtycker till likvidationsskador i mängden U. S. 100 000 dollar utöver kostnader och faktiska skadestånd för brott mot denna bestämmelse. Besökare garanterar att han eller hon förstår att acceptera denna bestämmelse är ett villkor för visning och att visning utgör acceptans.

ÄGARE AV WEBBPLATSEN ELLER RÄTT TILL ANVÄNDNING, SÄLJ, PUBLISKT INNEHÅLL PÅ DENNA WEBBPLATS

Webbplatsen och dess innehåll ägs eller licensieras av webbplatsen. Material som finns på webbplatsen måste antas vara äganderätt och copyright. Besökare har inga rättigheter på webbplatsens innehåll. Användning av webbplatsinnehåll av någon anledning är olaglig om det inte sker med uttryckligt avtal eller med tillstånd från webbplatsen.

HYPERLINKERA TILL WEBBPLATS, SAMHANDLING, “FRAMNING” OCH REFERENSIERING WEBBPLATS

Såvida inte uttryckligen godkänts av webbplatsen, får ingen hyperlänka denna webbplats eller delar av den, (inklusive, men inte begränsat till, logotyper, varumärken, varumärke eller upphovsrättsskyddat material) till deras av någon anledning. Vidare får du inte hänvisa till webbadressen (webbplatsadress) på denna webbplats i kommersiella eller icke-kommersiella medier utan uttryckligt tillstånd, och du får inte heller ‘rama in’ webbplatsen. Du samtycker specifikt till att samarbeta med webbplatsen för att ta bort eller avaktivera sådana aktiviteter och ansvara för alla skador. Du samtycker härmed till likviderade skador på 100 000,00 US $ plus kostnader och faktiska skador för brott mot denna bestämmelse.

AVSÄTTNING FÖR INNEHÅLL AV SITE

Webbplatsen fraskriver sig något ansvar för riktigheten i innehållet på denna webbplats. Besökare tar alla risker för att visa, läsa, använda eller lita på denna information. Om du inte har skapat ett uttryckligt avtal om motsatsen med webbplatsen, har du ingen rätt att lita på någon information som finns här som korrekt. Webbplatsen ger ingen sådan garanti.

Alla ansträngningar har gjorts för att exakt representera denna produkt och dess potential. Även om denna bransch är en av de få där man kan skriva sin egen check när det gäller intäkter, finns det ingen garanti för att du kommer att tjäna pengar med tekniker och idéer i dessa material. Exempel och vittnesmål i dessa material ska inte tolkas som ett löfte eller garanti för intäkter. Intjäningspotential är helt beroende av den person som använder vår produkt, deras idéer och tekniker. Denna produkt är inte ett affärsmöjlighet och ger bara råd och utbildning om optimering av Internet och sökmotorer. Detta är en ny produkt och ett system och som sådan finns det ingen historik över inkomster från dess användning. VI SPÅR INTE FAKTISKA VINSTER FÖR ANVÄNDARE AV VÅRA PRODUKTER SOM SAMMAN VIL VOLKA ANVÄNDARENS HANDELHEMORIER OCH SÄKERHETS- OCH EJENDOMSINFORMATION. INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR VÅR erfarenhet med produkten. OM du vill dela din erfarenhet låt oss veta.

ANSVARSFRASKRIVNING FÖR SKADA SOM ORDAS TILL DIN DATOR ELLER PROGRAM FÖR INTERAKTION MED DENNA WEBBPLATS ELLER DETS INNEHÅLL. BESÖKARE TAR ALLA RISKER FÖR VIRUS, WORMS ELLER ÖVRIGA KORUPPERANDE FAKTORER

Webbplatsen tar inget ansvar för skador på besökarens datorer eller programvara eller någon person som besökaren sedan kommunicerar med från korrupt kod eller data som oavsiktligt överförs till besökarens dator. Återigen tittar besökarna på och interagerar med denna webbplats, eller banners eller popup-fönster eller reklam som visas på den på egen risk.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR HARM orsakad av nedladdningar

Besökare laddar ner information från denna webbplats på egen risk. Webbplatsen ger ingen garanti för att nedladdningar är fria från korrupta datorkoder, inklusive, men inte begränsat till, virus och maskar.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Genom att titta på, använda eller interagera på något sätt med denna webbplats, inklusive banners, reklam eller popup-fönster, nedladdningar och som ett villkor på webbplatsen för att tillåta hans lagliga visning, avstår besökaren för alltid rätten till anspråk på skador på någon och all beskrivning baserad på någon orsaksfaktor som resulterar i eventuell skada, oavsett hur avskyvärt eller omfattande, vare sig det är fysiskt eller emotionellt, förutsebara eller oförutsebara, vare sig det är personligt eller affärsmässigt.

SKADEERSÄTTNING

Besökare samtycker till att i händelse av att han orsakar skada, som webbplatsen är skyldig att betala för, lovaren, som villkor för visning, lovar att ersätta webbplatsen för alla.

INSKICK

Besökaren accepterar som villkor för visning att all kommunikation mellan besökare och webbplats anses vara en inlämning. Alla inlämningar, inklusive delar därav, grafik som finns på det, eller något av innehållet i inlämningen, ska bli webbplatsens exklusiva egendom och kan användas, utan ytterligare tillstånd, för kommersiellt bruk utan ytterligare vederlag av något slag. Besökare samtycker till att endast kommunicera den informationen till webbplatsen, som den för alltid vill tillåta webbplatsen att använda på något sätt som den finner lämpligt. “Inlämning” är också en bestämmelse i sekretesspolicyn.

LÄGGA MÄRKE TILL

Inget ytterligare meddelande av något slag av någon anledning beror på att besökaren och besökaren uttryckligen garanterar en förståelse för att rätten till uppsägning frångås som villkor för tillstånd att se eller interagera med webbplatsen.

TVISTER

Som en del av det övervägande som webbplatsen kräver för visning, användning eller interaktion med denna webbplats, samtycker Besökaren till att använda bindande skiljedom för alla fordringar, tvister eller kontroverser (”CLAIM”) av något slag (vare sig det är i kontrakt, skada eller på annat sätt) som härrör från eller hänför sig till detta köp, denna produkt, inklusive uppmaningsfrågor, integritetsproblem och användarvillkor. Om besökaren är den rådande parten, ska besökaren bära kostnaden för sina egna advokatavgifter. Webbplatsen förbehåller sig rätten att väcka rätten till Vistor vid en domstol i den jurisdiktion som webbplatsen väljer.

Visaren, besökaren, medlemmen, abonnenten eller kunden får inte i något fall ha rätten att gå till domstol eller pröva juryn. Visare, besökare, medlem, prenumerant eller kund har inte rätten att bedriva pre-trial-upptäckt förutom vad som anges i reglerna; du har inte rätten att delta som företrädare eller medlem i någon grupp av fordringar som avser något som är föremål för skiljedom; skiljemännens beslut kommer att vara slutgiltigt och bindande med begränsade rättigheter till överklagande.

Den rådande parten ska ersättas av den andra parten för alla kostnader som är förknippade med tvisten skiljedom, inklusive advokatavgifter, inkassoavgifter, utredningsavgifter, resekostnader.

JURISDIKTION OCH VENUE

Om några frågor rörande detta köp ska föras vid en domstol, före eller efter skiljedom, samtycker besökare, besökare, medlem, prenumerant eller kund till att den enda och korrekta jurisdiktion som är staten och stad som förklaras i kontaktinformationen av webbägaren om inte annat anges här. I händelse av att rättstvister förekommer i en federal domstol, ska rätt domstol vara den federala domstolen för webbplatsens val.

Faktureringsmodell och avboknings- / återbetalningsregler

Återbetalning kan begäras genom att kontakta kundsupport genom att klicka på länken i sidfoten på webbplatsen om inget annat anges i erbjudandet.

TILLÄMPLIG LAG

Visare, besökare, medlem, prenumerant eller kund samtycker till att den tillämpliga lagen som ska tillämpas i alla fall ska vara den tillståndet på webbplatsens lista i vår kontaktinformation.

KONTAKT INFORMATION

Operatören för denna webbplats kan nås på Modeblogg@myekajohnson.com